Regulamin SPA

Regulamin SPA

1. Na umówiony zabieg należy przybyć minimum 5 min. przed planowaną godziną rozpoczęcia.
2. W przypadku spóźnienia na umówiony termin, Hotel zastrzega sobie prawo skrócenia czasu zabiegu.
3. W przypadku zamiaru odwołania lub zmiany terminu zabiegu, prosimy o poinformowanie Recepcji Spa.
4. Zarezerwowane indywidualnie zabiegi obciążają rachunek gościa kwotą 50% ceny, w przypadku nie zgłoszenia się na zabieg lub nie odwołania minimum 2 godziny przed umówionym terminem.
5. Niewykorzystane w umówionym terminie zabiegi, wchodzące w skład pakietu, przepadają.
Klientowi nie przysługuje wówczas zwrot pieniędzy lub inna forma rekompensaty.
6. Jeżeli klient posiada jakieś przeciwwskazania zdrowotne do wykonania pewnych zabiegów, np. choroba, ciąża,trwające leczenie, niedawno odbyty zabieg medyczny, jest zobowiązany poinformować o tym osobę wykonującą zabieg. Osoby z chorobami serca nie mogą korzystać z sauny oraz kąpieli w wannach.
7. Osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub narkotyków oraz osoby z chorobami zakaźnymi, wysypkami, otwartymi ranami nie mogą korzystać z zabiegów SPA. Decyzję ostateczną podejmuje pracownik Recepcji Spa lub Kierownik Spa & Wellness.
8. Zalecamy:
- unikanie kąpieli słonecznych bezpośrednio przed i po zabiegach
- unikanie obfitych posiłków przed zabiegami
- godzinny wypoczynek po zabiegach cieplnych
9. SPA nie ponosi odpowiedzialności za biżuterię i inne kosztowności klientów wniesione na teren SPA.
10. Na terenie SPA & Wellness zabronione jest:
- palenie tytoniu
- wnoszenie i spożywanie żywności i alkoholu
- używanie telefonów komórkowych
- wprowadzanie zwierząt
- głośne i nieodpowiednie zachowanie wpływające w jakikolwiek sposób na dyskomfort innych gości
11. Zakup danej usługi jest równoznaczny ze złożeniem przez klienta oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do skorzystania z tej usługi oraz, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego warunki.
12. Możliwość zamiany składowych pakietu SPA (masaże, zabiegi) istnieje tylko w przypadku stwierdzonych udokumentowanych przeciwskazań zdrowotnych.
13. Osoby mające nieukończone 18 lat mogą korzystać z usług SPA oraz przebywać na terenie SPA wyłącznie za zgodą rodzców bądź prawnych opiekunów.
14. Hotel zastrzega sobie prawo do odmówienia wykonania zabiegu / masażu osobom z widocznymi objawami infekcji takimi jak kaszel, katar, gorączka itp.

Dla każdego coś dobrego
Nasze Obiekty